Doorzaaien

Goed grasland is de basis onder uw melkveebedrijf. Een goede productie vereist verstandig beheer en een optimaal grassenbestand. Zeker gezien de fors gestegen voerprijzen is het telen van goed eigen ruwvoer vaak het goedkoopst. Reden genoeg om de kwaliteit en de kwantiteit van de zode van het grasland zo hoog mogelijk te houden. Graslandverbetering via doorzaaien is dan een oplossing. Werkwijze: gemiddeld wordt per ha ca. 15 kg graszaad gebruikt. De beste resultaten worden behaald in het vroege voorjaar of in het najaar.

Belangrijk is het juiste moment te kiezen waarop u doorzaait. Bepalend voor het succes

is de vochtvoorziening en of het ‘nieuwe’ gras de concurrentie aan kan met het bestaande grassenbestand. Zorg dat het nieuwe grasplantje voldoende licht en ruimte krijgt in de bestaande grasgroei De uit-geëgde slechte grassen moet kapot drogen. Gewenst is een dag droog weer voor een goed resultaat. Het doorzaaien doen we bij Ploegmakers Loonwerk met het Kockerling doorzaaimachine deze is: ????? Met deze doorzaaitechniek waarin de egtanden zijn verwerk kunt u goede resultaten halen. Deze egtanden kunnen slechte ondiep gewortelde grassen uiteggen, geven de muur een tik, brengt zuurstof in de bodem, trekt dood blad uit en bevorderd het uitstoelen van het Engels raaigras. Wij adviseren om door te zaaien met 100% tetraploïde rassen.

Wanneer is het moment van actie?

  • Staan er voldoende goede grassen? (>80%),
  • Is uw zode te open? (iedere decimeter moet er een groeikrachtige spruit staan)
  • Ziet u veel slechte ondiep gewortelde grassen? (straatgras en ruwbeemd)

Voordelen

Doorzaaien is een goedkope manier van graslandverbetering en zorgt ervoor dat

onkruiden en slechtere grassen minder kans krijgen. Daarnaast komen nieuwe grasrassen met een efficiëntere productie in de grasmat.

Tips

  • Zorg vóór het doorzaaien dat het bestaande gras kort is gemaaid. Hierdoor krijgt het nieuwe gras meer de kans om zich te ontwikkelen. Weiden is ongeschikt omdat het teveel resten achterlaat.
  • Om het doorzaaien tot een succes te maken moet dit vroeg in het voorjaar gedaan worden of in het najaar (augustus/september).
  • Doorzaaien in vochtige grond is een belangrijke voorwaarde voor succes.
  • Zorg er voor dat het land niet te zwaar is bemest en bouw de stikstofgift tijdig af. Hierdoor wordt de hergroei vertraagd en zal het nieuwe gras beter kiemen en ontwikkelen.
  • Kies bewust een graszaadmengsel. Houdt hierbij voor ogen wat het gebruiksdoel van het grasland is. Maaien, weiden of een combinatie hiervan.
  • Doorgezaaid grasland moet circa 2 weken na opkomst worden beweid. Dit bevordert de uitstoeling van het jonge gras, onderdrukt het onkruid en voorkomt een te sterke hergroei van de oude grasmat.
« Terug naar overzicht