Drijfmest uitrijden

Drijfmest

Nieuw: NIR Sensor systeemDe agrarische sector staat voor een uitdaging. Door strengere mestwetgeving, afname bodemvruchtbaarheid en een waterkwaliteit die niet optimaal is wordt een goed bodembeheer steeds belangrijker. Naast een goed bodembeheer wordt  het steeds belangrijker om te weten welke gehaltes de drijfmest bevat (m.n. hoeveelheid fosfaat en stikstof). Aanscherping van de mestwetgeving vraagt om innovatieve oplossingen. Mestmonsters worden nu genomen vanaf de ton voor toediening van de mest op de percelen. Echter de daadwerkelijke samenstelling is pas twee weken na toediening bekend. Wij hebben vanuit de Ploegmakers Groep daarom het initiatief opgepakt om een NIR Sensor systeem (NIRS-systeem) aan te schaffen en op de eigen percelen een aantal bodemkaarten te laten maken. Hierdoor wordt op bedrijfsniveau gewerkt aan een emissievermindering van mineralen (stikstof en fosfaat) naar bodem, grond en oppervlakte water.
Door de aanschaf van dit NIRS-Systeem wordt per perceel specifiekere informatie verkregen over de samenstelling en hoeveelheid van de toegediende drijfmest. In combinatie met de bodemkaarten en sectieafsluiting wordt een gerichte dosering van drijfmest op perceelsniveau mogelijk. Daarnaast is het systeem ook inzetbaar voor het toedienen van vloeibare stikstofhoudende meststoffen. De aanschaf van het NIR Sensorsysteem is voor ons mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage vanuit het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (het POP3 programma). Dit waarderen wij uiteraard ontzettend, en we zijn heel erg enthousiast dat we mede door deze financiële bijdrage vanuit dit subsidiefonds de kans krijgen om met het NIRS systeem te gaan werken en het bij u als onze klanten aan te kunnen bieden.

Voor het injecteren van drijfmest hebben wij de beschikking over 2 Vervaet machines, te weten een Vervaet Hydro Trike 3 wieler en een Verveat Hydro Trike XL 5 wieler. De inhoud van de tank is respectievelijk 14 een 20 kuub. Door de brede banden die op deze machines gemonteerd zijn is de gewichtsverdeling optimaal. Door het enkele voorwiel, maakt de machines zeer wendbaar en ze hebben een grote uitrijd capaciteit.

In het najaar van 2017 willen wij een bijeenkomst organiseren over deze nieuwe techniek. U krijgt hier nog meer informatie over.

Bouwland

Voor het injecteren van bouwland beschikken wij over 1 Vervaet Hydro Trike , waarachter een Veenhuis Terraject 300 machine hangt met een werkbreedte van 8,12 meter. De 2e Vervaet Hydro Trike is uitgerust met een Joskin Terraflex 3 machine met een werkbreedte van 5,70 mtr. Beide bouwland bemesters zijn voorzien 3 rijen tanden waardoor eventuele gewasresten gemakkelijker door de machine heen kunnen lopen en waar mee, ook bij een lage gift, er voor een optimale bemesting gezorgd wordt.

Bouwland proeven

Voor de P.P.O in Vredepeel beschikken wij over een bemester van 6.70mtr
breedte waarbij enkele elementen van uitgeschakeld kunnen worden. Zo kunnen de bemestingproeven op de verschillende rijafstanden uitgevoerd worden. De rijafstand wordt bepaalt door volggewas.

Grasland

AcIMG_6582 bewerkthter de Vervaet machines worden voor het injecteren van grasland, 2 Schuitenmaker combi type 84 machines ingezet. Deze hebben een werkbreedte van 8.4mtr en 50 schijven waardoor de sleufafstand 16.8 cm bedraagt.

GPSIMG_6610 bewerkt

Beide machine zijn uigerust met een RTK GPS rechtrijdsysteem. Ze bemesten met een automatisch stuursignaal waardoor een nauwkeurigheid van 0-2cm wordt bereikt en overlappen zeer minimaal is. Met het oog op de steeds krappere norm wordt dit dus steeds groter belang om problemen met opkomst/stand/opbrengst in de diverse gewassen tot een minimum te beperken.

« Terug naar overzicht