Mest uitrijdverbod breed uitgesteld

Minister Schouten heeft zowel voor grasland als voor bouwland uitstel verleend voor het mestuitrijden.

Voor bouwland op alle grondsoorten tot en met 15 september 2018
Voor grasland op zand- en lössgrond tot en met 15 september 2018
Voor grasland op klei- en veengrond tot en met 30 september 2018

De verbrede uitstelling geld voor zowel vaste als drijfmest.
Groenbemesters dienen uiterlijk 17 september gezaaid te zijn. Het advies is om op bouwland de mestgift te beperken tot wat bij een (niet-vlinderbloemige) groenbemester wordt gegeven. Op grasland is dit max 15 kuub bij beweiden, max 25 kuub bij maaien.

De inzaaiplicht van een vanggewas na maisoogst op zand en lössgrond wordt verlengd naar 17 september 2018

Het vernietigen van grasland en opnieuw inzaaien daarvan:
Op zand- en lössgrond tot 20 september, inzaaien tot 21 september. Op kleigrond vernietigen tot 30 september, inzaaien tot 1 oktober. Het vernietigen moet minimaal 7 dagen van te voren bij de RVO gemeld worden.  Andere eisen uit de schaderegeling zijn niet van toepassing.

« Terug naar overzicht