Extra stikstof toegestaan in de mais bij GPS rijenbemesting

Donderdag publiceerde de demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam een aantal extra maatregelen. Er mag meer stikstof en fosfaat op het land bij aantoonbaar hoge opbrengsten voor gewassen als bieten, aardappelen, granen en mais. Ook is een hogere stikstofgift toegestaan bij rijenbemesting in mais.

Boeren mogen dit jaar dus extra mineralen aanvoeren als ze bovengemiddelde hectare opbrengsten halen, de equivalente mestmaatregelen. (Equivalent = gelijkwaardig of corresponderend) Ofwel het milieu mag niet extra worden belast. Daarom moet de boer met afleveringsbewijzen aantonen die hogere opbrengsten te halen en gelden andere voorwaarden.

Dit zijn de equivalente maatregelen: 

  1. Er geldt een extra fosfaatgebruiksnorm bij bovengemiddelde opbrengsten bij mais, suikerbieten, consumptieaardappelen, pootaardappelen en zaaiuien. Dit telt alleen als het perceel in de laagste fosfaatklasse valt.
  2. Er is een extra stikstofgebruiksnorm bij bovengemiddelde opbrengsten bij 16 akkerbouw- en groentegewassen.
  3. Extra stikstof mag worden aangevoerd in mais op zand- en lössgrond als gps-gestuurde rijenbemesting wordt toegepast. Gps is niet nodig wanneer meteen bij het zaaien de mest wordt toegediend.

Wij hebben op onze Vervaet de gps-gestuurde rijenbemesting die onder deze maatregelen valt. Wilt u meer informatie, of wilt u gebruik maken van deze gps-gestuurde rijenbemesting bij de mais en daarmee dus ook van de maatregel, laat het ons dan weten.

 

     

« Terug naar overzicht