Bedrijfsinformatie

Energiecoöperatie Zonnedak De Rips geopend

Op zaterdag 10 november 2018 is de energiecoöperatie "Zonnedak De Rips" officieel geopend. De coöperatie heeft heel veel tijd en energie gestopt in het realiseren van dit Zonnedak. Ze hebben ons als Ploegmakers Groep, als plaatselijke ondernemer gevraagd om ons dak beschikbaar te stellen aan dorpsgenoten die graag willen investeren in zonnepanelen, maar dit om diverse redenen niet op hun eigen dak willen of kunnen doen. Op deze manier wordt onze evenementenhal nog veelzijdiger ingezet.

2018

Realisatie opslagloods annex evenementenhal

In oktober 2016 hebben wij onze nieuwe loods mogen openen. Een opslagloods die tevens dienst gaat doen als lokale evenementenhal. Verenigingen die zich inzetten voor de jeugd in het dorp, kunnen hier door het jaar heen een aantal evenementen organiseren om geld in te zamelen voor de clubkas. Het jaarlijks terugkerende Ploegefist maakt in het weekend van 25 november 2016 voor het eerst gebruik van de nieuwe evenementenhal. De wens om een nieuwe loods te bouwen, is deels ontstaan door de verhuizing van Ploegmakers GGI wat voorheen op een andere locatie zat. In het kader van een efficiëntere bedrijfsvoering hebben we de locaties samengevoegd en dat betekende dat we de locatie in De Rips wat aan moesten passen om voldoende opslagcapaciteit te creëren.

2016

Aankoop 70 are grond naastgelegen grond aan de andere zijde van de bestaande bedrijfsgebouwen

Met de verplaatsing van Ploegmakers GGI van Milheeze naar De Rips kwam direct de wens tot uitbreiding van het bestaande bouwblok. Dit om de activiteiten van dit bedrijf op een goede manier voort te kunnen zetten. Opslag van diverse producten in silos en op verhardingen is noodzakelijk om alle klanten snel en accuraat te kunnen voorzien van hun wensen. Na een korte onderhandeling met onze buurman Eduard van der Heijden, werd een deal gesloten over de aankoop van deze onderliggende grond. We hebben nu een verharde plaats waar diverse bestratingsmaterialen op voorraad staan uitgestald. Diverse soorten zand en grind zijn in silos bij ons aanwezig en zijn voor een particulier makkelijk te laden zonder handwerk. Storten van diverse materialen kan direct gebeuren in de containers die aanwezig zijn, waardoor het uiterst handig is om de oude materialen te storten en nieuwe producten te laden op dezelfde locatie. De containers voor het transport van de Ploegmakers Groep zijn allen ondergebracht op onze container terminal die we zelf hebben aangelegd.

De Ploegmakers Groep gaat met Ploegmakers Loonwerk. /Ploegmakers Agro / Ploegmakers GGI ent van Elk en Zn. B.V met een breed scala van diensten de toekomst in als een gedegen familie bedrijf.

2015

Naamswijziging Geurts naar Ploegmakers GGI

Acht jaar lang na de overname is de naam gevoerd van de oud eigenaar waarna de tijd was gekomen om de naam te veranderen met een aansluiting op de groepsformatie. Op 1 mei 2015 is de naam veranderd in Ploegmakers GGI, ofwel Ploegmakers Groen, Grond en Infra. Dit legt een directe link met de activiteiten van deze entiteit en met een aansluiting op de naam van de Ploegmakers Groep uit De Rips.

2015

Verplaatsing en naamswijziging Geurts Bakel BV

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest vanuit de locatie aan de Kaak te Milheeze, hebben we nogmaals gekeken of het wenselijk was om 2 bedrijven op zon korte afstand van elkaar te laten voort bestaan. Er werd besloten eind 2014 om de werkzaamheden en activiteiten samen te voegen op de locatie in De Rips. Hiervoor is een naast gelegen stuk grond aangekocht van de buurman, waar we de opslag van alle producten kunnen realiseren. In 2014 had mede eigenaar Frans elders in De Rips een nieuwe locatie betrokken waarbij ook een machineloods is bijgebouwd van 1250 m2. Deze machineloods wordt gehuurd door het loonbedrijf en daardoor konden de machines van Geurts Bakel bv in een deel van de hal van Ploegmakers gestald worden.

2015

Overname door de junioren

Na een acht tal jaren samen met de Senioren aan het bedrijfsvoeren te hebben mogen proeven, werd het tijd om op eigen benen te gaan staan voor de Junioren. Het jubileum jaar van het 80-jarig bestaan van het familie bedrijf Ploegmakers was een mooie mijlpaal, en een goed moment om het "stokje over te geven". Na een stevig en goed onderbouwd voor traject hebben de Junioren Chantal, Martien en Frans op 30 december 2014 het bedrijf over genomen en gaan ze samen het bedrijf uitbouwen en ontwikkelen naar eigen visie en inzicht. Inmiddels heeft Chantal in 2017 het bedrijf verlaten om zich op een nieuwe carrière te richten.

2014

Oprichting Ploegmakers Agro BV

Vanwege de optimalisatie en inzichtelijkheid in de bedrijfsvoering wordt voor de sterk uitgebreide eigen akkerbouwteelten een nieuwe en aparte akkerbouwtak bv opgericht.

2012

Bouwen nieuwe aardappelopslagloods

In 2011 werd de bouw gerealiseerd van een moderne nieuwe aardappelopslagplaats van 1250 m2 op de naastgelegen onlangs aangekochte grond van 70 are. Er worden ongeveer 3600 ton eigen aardappelen van het ras Hansa in opgeslagen.

2011

Overname bieten en aardappeloogstlijn van loonbedrijf Alders uit Overloon

In januari 2011 werd besloten om het klantenbestand en het gehele machinepark uit de bieten en aardappeloogstlijn van de firma Alders uit Overloon over te nemen. Dit was een welkome aanvulling op het klantenbestand van vooral de bieten. Dit vooral vanwege de verkoop van het bietenquotum ofwel de verplichte inlevering van onze klanten.

2011

Verplaatsing Geurts Bakel BV naar de Kaak in Milheeze

Nadat er een tweetal jaren gehuurd was aan de Hoberg kon Jan Geurts zijn gebouwen verkopen en werd door Ploegmakers de keuze gemaakt om in maart 2010 het bedrijf te verplaatsen naar de Kaak 3/a in Milheeze. Hier was immers al een tiental jaren het zanddepot van de firma Geurts. Wel moesten we vanaf dat moment naarstig op zoek naar een blijvende locatie.

2010

Overname machines en klantenbestand loonbedrijf Broeks uit Oploo

In januari 2008 werden een groot deel van de machines en het klantenbestand van het al 60 jaar bestaande loonbedrijf Broeks uit Oploo overgenomen. De machines bestonden uit de Vervaet zelfrijder en aanbouwmachines uit bemestingstak en de Claas 860 hakselaar uit de grasoogstlijn. Henk Broeks zelf zaait sindsdien met zijn eigen machines alle gras en granen voor Ploegmakers.

2008

Overname van Elk & Zn BV uit Oeffelt en aankoop loonbedrijf Lenkens uit Rijkevoort

In 1994 werd VOF van Elk en ZN grondwerken opgericht met als vennoten Gerrit, Mia en zoon Anselm. Het bedrijf was gegroeid met een vrachtauto, 3 mobiele kranen, een minigraver en een shovel 4 vaste krachten en enkele oproepkrachten tot een bloeiende onderneming die door vele aannemers in de regio enorm werd gewaardeerd door de secure werkzaamheden. Echter in deze jaren wilde de gemeente dit grondwerkbedrijf niet meer in de dorpskern en werd er gezocht naar een andere vestiging locatie. In 2000 stierf Gerrit van Elk en de leiding werd door zoon Anselm overgenomen. Inmiddels was er een tijdelijke locatie, maar nog geen definitieve vestiging voor het bedrijf gevonden. In oktober 2008 is van Elk en ZN BV overgenomen door Ploegmakers Rips BV, waarna we tevens ook direct opzoek moesten naar een blijvende locatie voor dit bedrijf. De oplossing werd gevonden door de aankoop van het woonhuis, bedrijfsgebouwen, 2.5 ha grond en vergunningen van Loonbedrijf Lenkens uit Rijkevoort. In Maart 2009 werd Van Elk en Zn. verhuisd van de plek in Oeffelt naar het nieuwe adres Hoogeindsestraat 16/a in Rijkevoort en was de nieuwe locatie een feit.

2008

Overname Jan Geurts Bakel BV

Met ingang van 19 maart 2007 heeft Ploegmakers Rips B.V. het collega bedrijf Geurts Bakel Bv overgenomen. De gebouwen en terreinen worden in eerste instantie gehuurd van de familie Geurts aan de Hoberg. Later is het verplaatst naar de Kaak 8 in Millheeze waar reeds het zanddepot gevestigd was. Deze overname betekende een sterke uitbreiding van onze grondwerk en transportwerkzaamheden. Ook de zand,- grind-, grond,- en stenenhandel betrokken we bij ons bedrijf, waarmee we een uitgebreider dienstpakket aan onze zakelijke maar nu ook aan particuliere klanten konden bieden.

2007

Uitbreiding in de akkerbouw

Vanaf 2007 is de eigen akkerbouw uitgebreid met de teelt van mais, bieten en aardappelen. Aardappelen telen wij o.a. voor het bekende en nabijgelegen "Peka Kroef" in Odiliapeel. Deze teelt vindt grotendeels plaats op grond die wij van onze klanten pachten. Naast het kunnen verbouwen van kwalitatieve topproducten, kunnen wij hiermee onze machine en personeelsbezettingsgraad verbeteren, wat voor ons maar zeker ook voor onze klanten erg belangrijk is. Tevens stelt het ons in de gelegenheid om ons nog meer te specialiseren in het Agro vakgebied en onze kennis van de akkerbouw te verbeteren.

2007

Uitbreiding van de locatie

In 2007 is er een stuk naastgelegen landbouwgrond aangekocht. Dit is gebruikt als bouwblok vergroting om op verhard terrein machines te kunnen stallen, en hopelijk in de toekomst een nieuwe loods te kunnen bouwen.

2007

De derde generatie Ploegmakers in het bedrijf.

Op 1 juli 2006 werd Ploegmakers Rips B.V. versterkt de derde generatie Ploegmakers binnen het bedrijf. Namelijk Chantal, zoon van Bernard Ploegmakers, en de broers Frans en Martien van Harrie Ploegmakers. Samen met de 3 senioren vormden zij de nieuwe ondernemersgeneratie.

In de gehele landbouw en veeteelt vond er trouwens een hele grote schaalvergroting plaats. Door diverse overnames en de opkoop van gronden ontstonden er grotere samengevoegde landbouwbedrijven. Ook het beleid op het gebied van de bosbouw veranderde, waardoor ook hier een andere werkwijze gevraagd werd.

Voor de nieuwe generatie betekende dit al vanaf het begin ook een hele andere werkwijze en klantbenadering. Schaalvergroting van agrarische bedrijven, een nieuw natuurbeleid en een verandering van ontginning naar modern grondverzet werk creëerden een ander verwachtingspatroon van de klanten naar het loonbedrijf. Deze slag is samen met de klanten en met de medewerkers gemaakt, en het huidige familiebedrijf is klaar voor de toekomst.

2006

Verplaatsing loonbedrijf

In 1989 verhuisde het loonbedrijf van het buitengebied naar de rand van het dorp, op een nieuwe locatie langs de Midden Peelweg. Er werden drie nieuwe werktuigloodsen met kantoor, werkplaats en kantine gebouwd. En de huidige locatie was een feit.

1989

De tweede generatie Ploegmakers in het bedrijf.

Eind 1977 stapten de broers Peter en Harrie, naast Bernard mee in het familie loonbedrijf. Naast het zaai en pootwerk deed Bernard de administratie en regelde afspraken. Er ontstond steeds meer vraag naar grondverbetering en Harrie ontwikkelde zich hierin als grondwerk specialist. Peter nam de gewasbescherming, het loader- en combinewerk voor zijn rekening. En bleek al snel op alle machines uit de voeten te kunnen.

1977

Frans Ploegmakers sterft waarna Truus en haar zoon Bernard door gaan

In 1963 kwam zoon Bernard in het bedrijf. Helaas overleed kort daarop in 1965 Frans Ploegmakers op 56 jarige leeftijd. Moeder Truus en haar oudste zoon van 8 kinderen Bernard (18) zetten het loonbedrijf voort, samen met 2 medewerkers. Deze situatie hield stand gedurende 1965 tot eind 1977 waarin er voor die tijd moderne uitbreidingen plaats vonden binnen het bedrijf. Kortom grote veranderingen in een moeilijke periode voor de familie.

1965

Ontginning Vredepeel door de eerste knecht Wim Nooijen met Hanomag R55

Op de achtergrond Frans Ploegmakers op zijn John Deere. Faciliteiten als een cabine, stuurbekrachtiging, radio enz. ontbraken in die tijd nog.

In 1955 ging bij een brand een nieuwe Borga dorskast met ingebouwde pers, waarmee men ook rijdend kon dorsen, verloren. Deze was maar voor 2/3 verzekerd, wat betekende dat er een jaarinkomen in vlammen op ging. Dit was een zware klap voor het bedrijf.

1955

Overname Loonbedrijf door Frans Ploegmakers en Truus Joosten

Direct na de tweede wereldoorlog in 1946 stichtten de broers Jas en Piet ieder afzonderlijk een eigen boerderij. Frans Ploegmakers trouwde met Truus Joosten en nam ook de loonwerktak van de familie over om deze voort te zetten.

In de herfst en in de winter werd er gedorst. Aanvankelijk werden er ook spuitwerkzaamheden verricht met een handgetrokken machine. In 1948 werd deze opgevolgd door een spuit op een zelf rijdende auto-tractor. Neveninkomsten haalde Frans uit zijn werk als vee verloskundige en varkenscastreur.

In de beginjaren 50 werd de heide van de Vredepeel met handkracht ontgonnen. Aansluitend vond de ontginning en aanleg plaats van de nieuwe Vliegbasis De Peel. Om de groeiende vraag naar ploegwerkzaamheden te kunnen verrichten schafte Frans een, voor die tijd zware Hanomag en John Deere tractor aan van 60 pk! Na het heiploegen en schijveneggen werden de ontgonnen percelen en ingezaaid met serradelle en rogge. Sinds 1950 maakte Frans zo'n 1000 hectares woeste Peelgrond rijp voor de landbouw en natuur en maakte hij naam als ontginner.

1946

Eerste tractor

In 1938 werd de eerste AA-Ford auto-tractor aangeschaft voor het dorsen.

1938

Aanvang loonbedrijf

Na 12 jaar zware Peelarbeid werd er in 1934 werk vrij gemaakt voor een aantal jongens binnen het gezin van 7 jongens en 3 meisjes. Er werd een Holthaus dorskast met aparte Lister motor van 7,5pk (!) op ijzeren wielen aangeschaft om de beschikbare tijd van de extra arbeidskrachten efficiënter in te vullen.
Het benodigde paard om de machines te verplaatsen was toen al aanwezig. Nadat de machines thuis uitgeprobeerd waren werd er begonnen met loondorsen in de buurt. En dat was het begin van de eerste loonwerkzaamheden door de broers Jas, Piet en Frans van de familie Ploegmakers in De Rips.

1934

Aankoop woeste heidegrond

In 1922 kocht Opa Driekske Ploegmakers uit Heesch 12 ha woeste heidegrond in De Rips waarop de oudste broers direct begonnen met de ontginning. In 1923 kon er een nieuwe boerderij op worden gebouwd waarmee de verhuizing van het gezin naar De Rips een feit was.

1922